Országos tűzgyújtási tilalom feloldása

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, a 2017. március 3. napjától, az EVgF/1180/2017. ügyiratszámú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat, jelen határozatom közzétételének időpontjától azonnali hatállyal feloldom.

Az erdőkben tüzet gyújtani továbbiakban is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időszakban szabad úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. Erdőgazdálkodási tevékenységek végzése során a vágástéri égetés csak az erdőgazdálkodó által kijelölt helyeken végezhető oly módon, hogy a tüz az erdőt és annak környezetét nem veszélyeztetheti. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is minden esetben, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tüzeset forrása lehet.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest Kossuth L. tér 11.) kell benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30 000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető………

A teljes dokumentum IDE kattintva letölthető!