Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusára

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt, melynek tekintetében Bursa Hungarica elnevezéssel minden tanévben ösztöndíjpályázatot hirdet. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a felsőoktatási képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók részére, 2021. évi pályázati fordulóra meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

„A” típusú : Az ösztöndíjpályázatra azok a települési Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali. munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 202012021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

A teljes pályázati kiírás elérhető : Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár épületeiben valamint a Jászladányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázatok benyújtási határideje:
2020. november 05.

A határidő után benyújtott pályázatokat már nem áll módjában az Önkormányzatnak elfogadni. A Bursa Hungarica 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a pályázatok, illetve az ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (rövidített elnevezése: EPER-Bursa rendszer/indítja el a pályázatok kezelését.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a https://bursa.emet.hu/nalv/nalvbelep.aspx internetes felületen regisztrálhatnak. A regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva, csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat.
A pályázók által elektronikus úton kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot és a kötelező mellékleteket (pl.igazolások) szükséges az önkormányzathoz eljuttatni, mivel ezek hiányában a pályázat elbírálása nem lehetséges és a pályázat nem kerül elfogadásra.

Szociális rászorultságként az alábbiak vehetők figyelembe: 

  • vagy félárva gyermeket neve] (vagyis családi pótlékra jogosult )
  • valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van
  • állami nevelésben részesül
  • eltartója/szülője háztartásban az eltartottak száma 3 vagy annál több
  • eltartója/ szülője egyedül neveli a g gyermeket
  • eltartója/szülője vagy a háztartás más nagykorú tagja munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül
  • halmozottan hátrányos helyzetű hátrányos helyzetű

A pályázati űrlapot és mellékleteit Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám, a Hivatal Igazgatási osztályán szíveskedjenek a pályázók leadni 2020. november 05-ig.

Jászladány, 2020. október 05.

Lovász Imre
jegyző