Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
, A” és , B” típusára

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt, melynek tekintetében Bursa Hungarica elnevezéssel minden tanévben ösztöndíjpályázatot hirdet. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a felsőoktatási képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók részére, 2020. évi pályázati fordulóra meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

, A” típusú : Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
, B” típusú: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  • a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
    vagy
  • b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
    nyert érettségizettek;

A teljes pályázati kiírás elérhető : Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  épületeiben, a Jászladányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint letölthető ITT.

A pályázatok benyújtási határideje:
2019. november 05.