Településközpont

     Befejeződött a Településközpont rendezése projektünk

Jászladány településközpontjának rendezése az egységes és harmonikus településkép kialakítása és az itt élők érdekében című, ÉAOP-5.1.1/E-2008-0012 azonosító számú pályázatunk támogatási szerződését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 2009. március 19-én kötöttük meg. A beruházás összköltsége bruttó 55.066.000 Ft, melynek támogatás tartalma 90%-os, azaz 49.559.400 Ft.
A beruházás 2010. november 29-én a műszaki átadás-átvétellel befejeződött. A beruházás kivitelezője a V-Kristály ’95 Kft. volt.

A megítélt támogatásból megvalósult:
– a 294 hrsz-on a Besenyszögi út és járda aszfaltozása (Parkolótól a Nagytemető útig)
– a 463 hrsz-on játszótér építése (A Művelődési Ház mellett, a volt II. világháborús emlékmű helyén)
– az 1401, 1403/1, 1403/2 hrsz-on épületek bontása (a volt NÜVI telephely)
– a 1403/1 hrsz-on szökőkút építése (a Rendőrőrs épülete mellet, a lebontásra került NÜVI telephelyén)
– a 650, 1399 hrsz-on 3 kandelláber felállítása (parkoló környékén)
– a beruházás során az áruház körüli járda díszburkolatot kapott.

A kommunikációs terv alapján elvégeztük a szükséges kötelezettségeinket (pl. kihelyezésre kerültek a tájékoztató táblák, 2010. szeptember 29-én a szökőkút avatás ünnepélyes keretek között megtörtént, és projekt záró rendezvényt tartottunk 2010. november 11-én).

 

A projekt lezárása megtörtént.