Ösztöndíjpályázat Általános Iskolásoknak

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki általános iskolai tanulmányait végzi és a 2017- 2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.

 •   A tanulónak állandó bejelentett jászladányi lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4,5 (az átlag számításnál figyelembe vehető tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv).
 •   Példás magatartás, szorgalom
 •   Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy
 •  Iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

Nem pályázhat az a tanuló:

 • –  akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
 • –  igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
 • –  fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
 • –  ha a tanuló más forrásból ösztöndíjban részesül

Az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft (harmincezer forint)/fő/hó, amely 2018. április 1.- 2018. augusztus 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. március 12. hétfő, 12.00 óra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • –  az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot,
 • –  a tanulói jogviszony igazolását,
 • –  hátrányos helyzetről igazolást
 • –  szülői nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről
 • –  Adó illetve Taj kártya másolatát
 • –  a tanuló lakcímkártyájának másolatát
 • –  a tanuló nevét, elérhetőségét és bankszámlaszámát

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a projektgazda/konzorcium önkormányzatának képviselője, a települési koordinátor és a szakmai vezető bírálja el.

A pályázatokat személyesen lehet átadni:
Kun Adrienn szakmai koordinátornak
(Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. helyen munkaidőben a határidő lejártáig)