Életmód és életvezetési csoportok

Az életvezetési és az életmód foglalkozások célja, az önálló életvezetéshez szükséges kompetenciák elsajátítása, melynek része az önálló családi életre való felkészítés, megfelelő háztartásvezetés, csoport keretei között. Fészek csoportfoglalkozásokat tartunk 10 fő részvételével, célja, hogy a csoport tagjait képessé tegye arra, hogy felelősségteljesen irányítsák életüket, sikeresen megtervezzék és megszervezzék saját szociális környezetüket. Felismerjék a környezetükben lévő társas támogató rendszereket, és legjobb tudásuk szerint asszertíven részt vegyenek bennük. További cél a csoporttagok életvezetési készségeinek megerősítése, valamint életmódjuknak, rizikófaktoraiknak tudatosítása, változtatási lehetőségeiknek felmérése, és lehetséges adaptív megoldások kivitelezése.

Hozzászólások lezárva.