Képzések

A felnőttképzések megkezdése előtt kompetenciaméréseket végeztek a TKKI munkatársai, az esetmenedzserekkel közösen.
A projektben két betanító képzés lebonyolítására van lehetőség, a képzéseket a TKKI végzi.
Betanító kőműves és festő képzés 15 fő férfi bevonásával, 2014. december 23 és 2015. május 31 között zajlik, 584 órában. A gyakorlati képzés keretében 5 db önkormányzati bérlakás infrastrukturális fejlesztése valósul meg.
Háztáji növénytermesztő és tartósító képzés 12 fő nő bevonásával valósul meg, 2014. december 23 és 2015. szeptember 30 között, 1173 órában, melyből elméleti órák száma 306, gyakorlati órák száma 867 óra.
A képzések megkezdése előtt, az IMPULZUS egyesület, különböző csoportos foglalkozásokat tart a képzésbe bevont személyek részére.
Kulcsképességek, kulcskompetenciák felmérése a képzésben részesülők számára. Alap és kulcskompetenciák fejlesztése, közismereti és kommunikációs felzárkóztatást célzó kiscsoportos foglalkozások. Munkavállalást közvetlenül közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása. Motivációs foglalkozást, külön-külön a két csoport részére. Tanulási készségek és képességek vizsgálatát végzi el. A képzésben résztvevők benntartásának segítése, motiváció fenntartása is a feladatok között szerepel. Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportfoglalkozások megtartása. Munkaerő piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportfoglalkozások, jövőteremtő csoport és álláskeresési technikák átadása csoport keretein belül.

Hozzászólások lezárva.