Konzorcium bemutatása

2014.02.06.-án került elfogadásra a pályázat és 146 005 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. A pályázatot konzorciumi partnerségben valósítjuk meg. A projekt megvalósítása érdekében a tagok az alábbi feladatokat vállalták.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (főpályázó):cimer

 • A projekt megvalósítással összefüggő menedzsment adminisztrációs tevékenység lebonyolítása.
 • A célcsoporttagok és a közösség fejkészítése a projekt megvalósításra
 • A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása.
 • A Közösségi Beavatkozási Terv és az egyéni fejlesztési tervek megvalósítása.
 • Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés
 • Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása
 • Egészségügyi szolgáltatások elérhetőségeinek javítása
 • Képzésszervezői feladatok ellátása
 • Foglalkoztatás elősegítése
 • Tájékoztatással, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Türr István Képző és Kutató Intézet (1. számú partner):Türr István Képző és Kutató Intézet

 • Kompetencia-mérés, képzések lebonyolítása eszközök biztosításával.
 • megélhetési támogatás biztosítása
 • Workshopok szervezése, az együttműködő partnerek bevonásával
 • Hálózatépítés a meglévő és potenciális szolgáltatók körében
 • Közösségfejlesztést szakmai együttműködést segítő képzések a projekt szakembereinek.
 • Projekt Irányító Tanács (PIT) ülésein részt vesz

IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete (2. számú partner):Impulzus Egyesület

 • A projekt szakmai végrehajtásában való közreműködés
 • Felnőttoktatás, felnőtt képzés szakképzés keretében Készség-képesség és kompetenciafejlesztő tréningek, motivációs foglalkozás
 • Munkaerő piaci visszalépést, beilleszkedést elősegítő csoportos foglalkoztatási lehetőségek feltárása
 • Munkáltatók részére érzékenyítő tréning
 • Projekt Irányító Tanács ülésein részt vesz

A konzorciumi partnerek mellett a projekt megvalósítását segítik az együttműködő partnerek:

 • Országos Roma Önkormányzat
 • Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Jászladány Óvoda és Bölcsőde
 • Móra Ferenc Általános Iskola
 • Háziorvosi szolgálat
 • Védőnői Szolgálat
 • Jászladány Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
 • Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

Hozzászólások lezárva.