A projekt bemutatása

A komplex telepprogram keretei és főbb tevékenységei:

Komplex telep-program megvalósítása Jászladányon „

2014. április 1 és 2015. november 30 között

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2012.(III.29.) számú határozatával döntött, hogy támogatja az önkormányzat részvételét a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretében a Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című pályázatban.

A komplex telep-program a társadalmi hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását, komplex, egymásra épülő beavatkozások, fejlesztések révén.

A program célcsoportjába a telepszerű lakókörnyezetben (szegregátumokban) élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szociális és anyagi gondokkal küzdő roma és nem roma származású egyének és családok tartoznak. Az élethelyzetük változása, a szegregált helyzet csökkentése, a társadalmi – gazdasági leszakadásuk csökkentése egyaránt igényli sokféle eszköz és közszolgáltatás összehangolt, folyamatos biztosítását és a helyi közösség aktív részvételét.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázati kiírásra 2012.10.15.-én került benyújtásra a „Komplex telep-program megvalósítása Jászladányon” című projekt.

A projekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 szám alatt, „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” címmel 2014. április 1-jén indult el, és 2015. november 30-ig tart. Teljes költségvetése 146 005 000 millió Ft.

A programba bevont személyek száma: 106 fő
Egyéni fejlesztési Tervvel rendelkezik : 60 fő
Betanító képzésen vesz részt összesen: 27 fő

Minden konzorciumi partner meghatározott feladatokat lát el a projektben, részletes szakmai terv határozza meg ezeket a tevékenységeket, amihez egy lebontott, igen részletes költségvetés rendeli hozzá az elkölthető összegeket. A projekt időszakában részletesen beszámolunk az egyes eseményekről, és elérhető lesz a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház nyitva tartása és programlistája is.

A projekt ideje alatt a vállalt feladatokon kívül természetesen még számos egyéb programot is szervez, ismeretátadó és fejlesztő csoportfoglalkozás zajlanak, és egy sor szakembert fizetünk meg még a projekt költségvetéséből, pl. jogi tanácsadót, pszichológust, akik segítséget nyújtanak a célcsoport tagjainak problémáik rendezésére.

Hozzászólások lezárva.