TÁJÉKOZTATÓ a járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XIV!. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlan» a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ezúton is tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, kezelőket, a termőföldek használóit, és minden további érintettet, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek külterületén (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a területileg illetékes földügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok földhivatali osztályai, 2018. július 1-jét követően megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését. A rendszeresen végzett ellenőrzések a vegetációs időszak végéig tartanak.

Belterületen az ellenőrzéseket a település jegyzője végzi.

A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatali osztályok munkatársai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelőivel közösen is végezhetik- A helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv alapján a további intézkedéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály foganatosítja. Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó bejelentést szóban, írásban, vagy elektronikus Úton lehet tenni a területileg illetékes földhivatali osztályoknál. Lehetőség van a Kormányablakok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) részére történő bejelentésre is. Interneten a https://pbr.nebih_gov.hu./pbr/Content/User/Login.aspx címen elérhető Parlagfő Bejelentő Rendszeren keresztül is lehetőség van a parlagfűvel fertőzött területek bejelentésére. A bejelentéshez javasolt a parlagfűvel borított terület beazonosítására alkalmas lehető legtöbb adat megadása. A külterületi parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzését a földhivatali osztályok munkatársai minden esetben elvégzik.

A földhivatali osztályok, M. földügyi kirendeltség címe a következő:

  • Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 5100 Jászberény, Ady Endre út 34.
  • Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztály 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 6.
  • Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály 5000 Szolnok, Ostor utca 1/A.
  • Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály Mezőtúri Földügyi Kirendeltsége 5400 Mezőtúr, Kossuth téri 1.
  • Tiszafüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
  • Törökszentmiklósi járási Hivatal Földhivatali Osztály 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A.
  • Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5000 Szolnok, Ostor utca 1/A.

A föld hivatali osztályok további elérhetősége a www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok és a www.foldhivatalok.hu honlapokon is megtalálható.
Szolnok, 2018. június 26.