Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) Korm. rendeletének köszönhetően Jászladány Nagyközség közigazgatási területén is téli rezsicsökkentésre igénybejelentés nyújtható be 2018. október 15. napjáig. A kérelmet azok a háztartások nyújthatják be, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak.

Az igénybejelentő nyilatkozat, azaz a kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyfélirányítójánál (5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám) átvehető, és ugyanitt leadható.

Az egyszeri természetbeni támogatás igénylésének formája — a kérelmező választása szerint —: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, vagy pellet/brikett lehet. A fűtőanyag formája a kérelem leadását követően nem módosítható.

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be, a további igénybejelentéseket az önkormányzat nem fogadhatja be.

A jogosultság ellenőrzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága hajtja végre. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a kérelmező rosszhiszeműen járt el, azaz vezetékes gázfűtést használ és a téli rezsicsökkentésben korábban már részesült, úgy az önkormányzatnak szabálysértési, vagy büntetőeljárást kell kezdeményeznie.

Az Önök által 2018. október 15-ig leadott igénybejelentéseiket (kérelmeiket) az önkormányzat 2018. október 17-ig összesíti és megküldi a Belügyminisztérium részére.

A Belügyminisztérium az önkormányzat által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt. A Kormány hoz döntést az önkormányzati forrás összegéről, azaz, hogy mekkora támogatást nyújt a támogatásra jogosultak részére, és egyben meghatározza a támogatás felhasználásának részletszabályait is.

Jászladány, 2018. 08. 16.

Lovász Imre jegyző

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése .pdf formátumban