Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye

Névadónkról

Adolf Kolping a németországi Kerpenben látta meg a napvilágot 1813-ban. 13 éves korában cipészinasnak adták. 17 éves korától hét éven át, mint segéd vándorolt. 23 éves korában végre elkezdhette a gimnáziumot. 1844-ben lett a kölni papnevelő intézet hallgatója, s egy év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték.
Felismerte, hogy az emberi problémák orvoslására a stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola. Kolping azon munkálkodott, hogy felkarolja a veszélyeztetett, nehéz viszonyok között élő családokat.
Kolping lelkes támogatója lett a legényegyletek ügyének, meglátta, hogy itt a nagy lehetőség: elterjeszteni a legényegyleteket szerte az országban, – ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója. 1849-ben Kölnbe ment, s alig egy hónap múlva már a legényegyletek ottani létrehozásán fáradozott. Kidolgozta a Katolikus Legényegyletek működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit. Az 1850-es években egymás után alakultak Németországban a katolikus legényegyletek. A mozgalom túllépett az országhatáron, szerte Európában kedvező fogadtatásra talált. Kolping 1865. december 4-én, Kölnben halt meg. II. János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá.

Iskolatörténet
A Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye 2013. szeptember 1-jétől kapta meg működési engedélyét maximum 200 tanulóval. Induló létszámunk 176 fő volt, évfolyamonként egy-egy osztállyal.
Iskolánk fontosnak tartja a keresztény értékrendet és annak elmélyítését. Mindemellett toleránsak vagyunk a nem római katolikus vallásúakkal, számukra is biztosítunk hitoktatást. Az iskola kiemelt feladata, hogy felkészítse tanulóit a továbbtanulásra, s elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket.
A szülői értekezletek mellett, évente többször Fogadóórákat is tartunk, melyeken a szülők érdeklődhetnek gyermekeik előmeneteléről, találkozhatnak a szaktanárokkal és az iskolavezetéssel.
Állandó pedagógus 12 fő dolgozik a tagintézményben, valamint a felső tagozaton óraadók és áttanítók segítik a munkát. Telephelyünk az önkormányzat által biztosított Baross út 2. szám alatti iskolaépület.
Az iskola az oktató-nevelő munka mellett, alkalmas sportrendezvények megtartására (nagy tornaterem, és szabványos szabadtéri kézilabdapálya).
A NÜVI által biztosított étkeztetés melegítőkonyhánk segítségével iskolánk ebédlőhelyiségben történik – egyszerre 48-50 diák fér be.
Az iskola működését, az iskolavezetés munkáját eredményesen támogatja a szülői munkaközösség. A kialakult jó kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, a tolerancia, és a gyermekek fejlődését segítő közös felelősségvállalás.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a szülőknek, magánszemélyek, társadalmi szervezeteknek, vállalkozóknak, akik erkölcsileg és anyagilag is támogatták iskolánk működését, fejlődését, s ezzel hozzájárultak tanulóink egyéni képességeinek kibontakoztatásához és szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Támogatásukra a továbbiakban is számítunk!
Tanórákon kívüli foglalkozások:
• Továbbtanulási előkészítő foglalkozások nyolcadikos tanulóinknak.
• Óvodai előkészítő a leendő elsősöknek.
• Néprajz és rajz szakkör.
• Tömegsport.
• Matematika és magyar felkészítő foglalkozások versenyekre.
• Havonta kirándulások szervezése.
• Kulturált körülmények között helyet tudunk biztosítani szabadidős tevékenységeknek. ( főzés, nyársalás)
• A kialakított játékszobában lehetőség nyílik mesés foglalkozásokra, illetve a könyvtár használatára.
Helyt adunk:
• Budakalászi Gimnázium Tagintézményének
• Jászladányi József Attila Művelődési Ház szervezésében indult gitár, zongora, szolfézsoktatásnak és néptáncnak.
• Karate és felnőtt kézilabdaedzéseknek, „öregfiúk” focinak.
• Jótékonysági rendezvényeknek.
Rendezvényeink, műsoraink:
• Tanévnyitó és ballagási ünnepség.
• Nemzeti ünnepeink (október 23. és március 15.) iskolai és közösségi szinten való ünneplése.
• Őszi és tavaszi Lelki nap tanulóinknak és pedagógusainknak.
• Mikulás bál
• Adventi és karácsonyi készülődés. (Adventi koszorú és ünnepi díszek készítése. Gyertyagyújtás az osztályok által adott iskolai műsor keretében. )
• Karácsonyi műsor a templomban.
• Farsangi bál
• Húsvéti készülődés. ( Húsvéti tojásfestés.)
• Gyereknap és sportnap keretein belül tanár-diák focimeccsek rendezése.
• Tavaszi papírgyűjtés.
• Jász redemptio emléknapjának megünneplése.
• Nyári tábor szervezése. (Erzsébet-tábor)
• Úszótábor