PEKB határozatok 2014

1/2014. (I.29.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2/2014. (I.29.) Napirend megállapításáról

3/2014. (I.29.) Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok megvitatása

4/2014. (I.29.) Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

5/2014. (I.29.) 2014. évi adósságkonszolidációra

6/2014. (I.29.) Jász nép története film támogatására

7/2014. (I.29.) Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre.

8/2014. (I.29.) „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálati tevékenység ellátására cég kiválasztására

9/2014. (I.29.) Jászladány, Kossuth Lajos u. 96. szám alatti 2634 hrsz-ú, 1263 m2 területű ingatlan 352/1263
tulajdoni hányadának értékesítéséről

10/2014. (I.29.) A piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelemre

11/2014. (I.29.) Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti önkormányzati bérlakással
kapcsolatos kérelem megtárgyalására

12/2014. (II.6.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

13/2014. (II.6.) Napirend megállapításáról

14/2014. (II.6.) 2014. évi költségvetési tervezetben a felhalmozási kiadás csökkentésére, és fedezetének biztosítására

15/2014. (II.6.) Elvi hozzájárulás az Egyetértés Sportegyesület Jászladány sportpálya öntözési rendszer kialakítására szóló pályázathoz.

16/2014. (II.6.) Elvi hozzájárulás a Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerarendszer kiépítés pályázatának támogatásához

17/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a helyi adó növelésére

18/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár támogatási bevétele növelésére

19/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér és járulékai kiadás csökkentésére

20/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI munkabér és járulékai kiadás csökkentésére

21/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI bevételének növelésére

22/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI napközi konyha nyersanyag kiadás csökkentésére

23/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI üzemanyag kiadás csökkentésére

24/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében az önkormányzat ingatlan bérbeadás bevételének növelésére

25/2014. (II.6.) Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének elnapolása

26/2014. (II.25.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

27/2014. (II.25.) 11. napirendi pont felvétele

28/2014. (II.25.) 12. napirendi pont felvétele

29/2014. (II.25.) Napirend megállapításáról

30/2014. (II.25.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

31/2014. (II.25.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi 5/2013. (II.27.)számú költségvetési rendeletének módosítására

32/2014. (II.25.) Javaslat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletére

33/2014. (II.25.) Javaslat elfogadására Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének

34/2014. (II.25.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet tervezet módosítására

35/2014. (II.25.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

36/2014. (II.25.) A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

37/2014. (II.25.) Nagyközségi Polgárőr Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes finanszírozására

38/2014. (II.25.) Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között kötött megállapodásra

39/2014. (II.25.) Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer kiépítésére

40/2014. (II.25.) Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények 2014. szeptember 27-i megtartására

41/2014. (II.25.) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának támogatására

42/2014. (II.25.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyószámlahitel szerződés megkötésére

42/2014. (II.25.) Felhatalmazás a 1697 hrsz-ú, funkcióját vesztett Jászladány, Szűcs utca átminősítése, értékesíthetővé tételével kapcsolatos intézkedésekre.

43/2014. (II.25.) Besenyeiné Bordács Marian Jászladány Kond v. utca 2. szám alatti lakos által felajánlott 2134/1 hrsz-ú telek megvásárlásának elutasítására

44/2014. (II.25.) Bagi Péter (3753 Abod-Királykút külterület 1.) tulajdonában lévő, a piactéren található üzlethelyiség megvásárlására

45/2014. (II.25.) Id. Kiss Menyhért (Jászladány, Jókai u. 45.) részére a Jászladány Jókai u. 46. sz. alatti ingatlan biztosítása művelés céljára.

46/2014. (III.26.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

47/2014. (III.26.) 8. napirendi pont felvétele

48/2014. (III.26.) Napirend megállapításáról

49/2014. (III.26.) Jászladányi Rendőrőrs részére elkülönített 500 ezer forint felhasználására

50/2014. (III.26.) Jászladány 2013. évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadására

51/2014. (III.26.) A Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről készült beszámoló elfogadására

52/2014. (III.26.) GoodWill Consulting Kft-vel pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre

53/2014. (III.26.) Jászladány, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

54/2014. (III.26.) Jászladány, Petőfi S. u. 61. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására

55/2014. (III.26.) Ajánlat a Jászladány, külterület 070/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

56/2014. (III.26.) Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti önkormányzati bérlakás Murzsa István Jászladány 80. szám alatti lakos részére történő bérbeadására és annak feltételeire

57/2014. (III.26.) Körzeti ápolónő helyettesítése az I. körzetben feltételeire

58/2014. (IV.28.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

59/2014. (IV.28.) Napirend megállapításáról

60/2014. (IV.28.) Javaslat 2013. évi költségvetés zárszámadási rendeletre

61/2014. (IV.28.) 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentésre

62/2014. (IV.28.) Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felosztására

63/2014. (IV.28.) Javaslat a nonprofit szervezetek 2014. évi támogatásának felosztására

64/2014. (IV.28.) Ladány-Víz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására

65/2014. (IV.28.) Ármós Mihály vállalkozó használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére

65/2014. (IV.28.) Ármós Mihály vállalkozó használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére

66/2014. (IV.28.) RUHA-TÚRA Kft használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére

67/2014. (IV.28.) A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadásáról

68/2014. (IV.28.) A Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető osztatlan közös vagyonáról

69/2014. (IV.28.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésére

70/2014. (IV.28.) 070/2 hrsz-ú 1053m2-es külterületi ingatlan megvásárlására

71/2014. (IV.28.) Állati hulla gyűjtésére szolgáló zárt konténer elhelyezésére

72/2014. (IV.28.) Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2014. évi tagdíj összegének jóváhagyása

73/2014. (IV.28.) Göröcs László részére a Jászladány, Petőfi Sándor u. 61. szám (1802 hrsz.) alatti helyiség bérbeadására

74/2014. (IV.28.) 677 hrsz. Jászladány Bem apó telep 33. szám alatti ingatlan felajánlás elfogadására

75/2014. (IV.28.) Jászladány Kenderföld u. 29/B szám alatti 218 hrsz-ú ingatlan 76/1188 rész felajánlásának elfogadására

76/2014. (IV.28.) Jászladány Sugár u. 2. szám alatti 439 hrsz-ú ingatlan 6/96 rész felajánlásának elfogadására

77/2014. (IV.28.) Piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem megtárgyalására

78/2014. (IV.28.) Piactéren (Petőfi S. u. 6. sz.) található önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására Túri Judit részére

79/2014. (V.28.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

80/2014. (V.28.) Napirend megállapításáról

81/2014. (V.28.) Közterület felügyelet létrehozásáról

82/2014. (VI.12.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

83/2014. (VI.12.) 5. napirendi pont felvétele

84/2014. (VI.12.) 6. napirendi pont felvétele

85/2014. (VI.12.) Napirend megállapításáról

86/2014. (VI.12.) A gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségéről

87/2014. (VI.12.) Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság támogatására

88/2014. (VI.12.) Polgár Nikolett és Fehér Attila támogatási kérelmére

89/2014. (VI.12.) Jászladány Gaál István utca 23. szám alatti beépítetlen ingatlan bérbeadásáról Kállai László, Jászladány Újszászi utca 53. szám alatti lakosnak

90/2014. (VI.12.) A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről

91/2014. (VI.12.) A szolgálati jellegű lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról

92/2014. (VII.17.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

93/2014. (VII.17.) Napirend megállapításáról

94/2014. (VII.17.) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 6115 ezer forint pénzmaradványának átadására, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat átvételére

95/2014. (VII.17.) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felújítására, a végleges működési engedély megszerzése érdekében

96/2014. (VII.17.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

97/2014. (VII.17.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (III.01.)számú költségvetési rendeletének módosítására

98/2014. (VII.17.) Jászladányi II. számú háziorvosi körzetbe klíma berendezés beszerzésére

99/2014. (VII.17.) Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajkai álláshely engedélyezésére

100/2014. (VII.17.) Jászladányi Sport Egyesület erőemelő szakosztályának támogatására, az Orosházi Junior Világbajnokságon való részvétel segítésére

101/2014. (IX.8.) Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

102/2014. (IX.8.) 8. napirendi pont felvétele

103/2014. (IX.8.) Napirend megállapításáról

104/2014. (IX.8.) Jászladány Nagyközség vízi közmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadására

105/2014. (IX.8.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

106/2014. (IX.8.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (III.1.) számú költségvetési rendeletének módosítására

107/2014. (IX.8.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi pénzügyi helyzet vizsgálata

108/2014. (IX.8.) Tájékoztató Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

109/2014. (IX.8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

110/2014. (IX.8.) Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására

111/2014. (IX.8.) A 3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházás önerő biztosítására

112/2014. (IX.8.) Polgárőrség térfigyelő kamerarendszer kiépítési munkák pénzügyi fedezetének meghatározására

113/2014. (IX.8.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítés kapcsán szolgáltató kiválasztása

114/2014. (IX.8.) Kalmár András kérelmének megtárgyalására

115/2014. (IX.8.) Kiss Norbertné 2254 Szentmártonkáta Dózsa György út 37. szám alatti lakos Jászladány Vendel u. 48. szám alatti 2714 hrsz ingatlan értékesítési ajánlatának elutasítására

116/2014. (IX.8.) Kk. Turbacs Zsolt (törvényes képviselője: Lázár Melinda) 5055 Jászladány Szélmalom u. 20. szám alatti lakos ingatlanainak értékesítési ajánlatának elutasítására

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatai 2014. szeptember 29.

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatai 2014. november 4.

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatai 2014. november 26.

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatai 2014. december 9.