PÁLYÁZATI KIÍRÁS Intézményvezető

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2016. 04. 01.-2021. 03. 31-ig szól
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény és a munkavállalók szakmai irányítása, a helyi civil szervezetek és a művészeti csoportok segítése. A Képviselő-testület által jóváhagyott, a nagyközségben megrendezésre kerülő rendezvények, kiállítások, nemzeti és
helyi ünnepségek szervezése, lebonyolítása. A fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat benyújtása és megvalósítása. A Ladányi Hírek helyi újsághoz kapcsolódó technikai feladatok
ellátása.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • főiskola, a 150/1992.(XI.20.) kormányrendeletben meghatározottak szerinti végzettség
 • legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzési és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2016. 04. 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 03. 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Ferencné alpolgármester nyújt a 06-57-817-947 vagy 06-57-817-951-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő  megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot és a munkakör megnevezését: intézményvezető Személyesen: Major Ferencné alpolgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a benyújtott pályázatokat az ideiglenes bizottság véleményezi. Javaslata alapján a kiírt pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása után, a Képviselő-testület dönt az intézményvezető személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás
során fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet.