Pályázati felhívás – “Bursa Hungarica” 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

A” és „B” típusára

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt, melynek tekintetében Bursa Hungarica elnevezéssel minden tanévben ösztöndíjpályázatot hirdet. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a felsőoktatási képzésben résztvevő hátrányos helyzetű tanulók részére, 2015. évi pályázati fordulóra meghírdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatok benyújtási határideje:

2014. november 07.

A határidő után benyújtott pályázatokat már nem áll módjában az Önkormányzatnak elfogadni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ezúton tájékoztatja a pályázókat, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje megváltozott. A Bursa Hungarica 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a pályázatok, illetve az ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben /rövidített elnevezése: EPER-Bursa rendszer/indítja el a pályázatok kezelését.

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a http://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx internetes felületen regisztrálhatnak. A regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azokért a továbbiakban teljes bűntetőjogi felelősséget vállalva, csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat.

A pályázók által elektronikus úton kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapot és a kötelező mellékleteket (pl.igazolások) szükséges az önkormányzathoz eljuttatni, mivel ezek hiányában a pályázat elbírálása nem lehetséges és a pályázat nem kerül elfogadásra.

A pályázati űrlapot és mellékleteit Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám, a Hivatal Pénzügyi osztályán szíveskedjenek a pályázók leadni 2014. november 07-ig.

Jászladány, 2014. október 01.

Lajkó Terézia
jegyző