Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

Cím:5055, Jászladány, Petőfi út 11.

Telefon: 06/57 453-694

06/57 817-981

Fax: 06/57 453-694

E-mail: ovoda.jaszladany@invitel.hu

Vezető: Lajosné Kiss Klára

Vezető helyettesei: Kun Frigyesné (Petőfi úti óvoda)

Tálas Jánosné (Rákóczi úti óvoda)

A bölcsőde szakmai vezetője: Sziráki Henrietta

Óvodatitkár: Lázár Csabáné

Nyitva tartás: 600-1730-ig

Óvodánkról

Óvodánk a Jászság déli részén fekvő nagyközség hét csoportos központi óvodája, melyhez két csoporttal egy tagóvoda kapcsolódik. 2013. január 1-től intézményünkhöz tartozik a bölcsődei ellátás megvalósítása. A központi óvoda Mókus csoportjában bölcsődés gyermekek ellátása történik.

Óvodánk nyitott, befogadó. Fontosnak tartjuk a sokszínű tevékenykedtetést, a biztonságos, családias légkört, melyben óvodásaink jól érzik magukat.

A gyermekek itt sajátítják el a társadalmi együttélés szabályait, normáit. A „mindenki jó valamiben” gondolatának, a pozitív személyiségvonások megerősítésére törekszünk.

Helyi Pedagógiai Programunk alapjául Nagy Jenőné: „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” című alternatív programot választottuk, melynek termékeny talajába beültettük falusi környezetünk helyi sajátosságait. Céljaink között szerepel a jász-és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése.

Nevelőközösségünk erőssége a személyi feltételek vonatkozásában, hogy az együttműködés mellett szakmailag jól felkészült, elhivatott, gyermekszerető kollektíva vagyunk.

Hisszük, hogy nevelőmunkánk a gyermekek egyéni szükségleteinek és fejlettségi szintjének, ütemének figyelembe vételével óvodásaink harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja.

 

Az óvodavezető Lajosné Kiss Klára az intézmény törvényes és zökkenőmentes működésének biztosításán túl, segítséget nyújt a szülőknek a felmerülő problémák, kérések, kérdések kezelésében, megoldásában. Bizalmasan kezeli az egyéni, személyes megkereséseket. Arra törekszik, hogy mind a dolgozói, mind a szülői igényeket a lehetőségekhez mérten kielégítse. Az intézmény partnereivel és a fenntartóval kialakított kapcsolatát a kölcsönös segítségnyújtás és a bizalom jellemzi.

 

A Petőfi úti óvodában a vezető helyettes Kun Frigyesné (Ildikó néni) a vezető távollétében intézi a szükséges feladatokat. Segítségére van a vezetőnek a feladatok megvalósításában, a hatékonyság növelésében.

 

A Rákóczi úti óvodában a vezető helyettes, Tálas Jánosné (Erzsike néni). Az óvodában adódó feladatok ellátásán túl, kezeli a szülők problémáit, igényeit, koordinálja az ott dolgozók munkáját.

 

Az óvodatitkárunk Lázár Csabáné (Erika néni) segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy:

–      A szükséges óvodalátogatási papírokat kiállítja a szülők számára.

–      Azon gyermekek szülei, akik az étkezésért fizetnek, minden hónapban az előre meghatározott időpontban, befizetéseiket irodájában rendezhetik.

–      A gyermek ki-, illetve be jelentését a következő napra délelőtt 11 óráig telefonon, vagy személyesen vele közölhetik.

Az óvodatitkár 8-16 óráig áll a szülők rendelkezésére.

 

Az egyes csoportokban dolgozó óvodapedagógusok heti váltásban látják el a gyermekek nevelését. Törekednek a szülők és a gyermekek igényeinek maximális kielégítésére. Kezelik a napi problémákat, szaktudásuk maximumát nyújtva biztosítják óvodásaink személyiségének kibontakoztatását. A gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben, fejlődésükkel, fejlettségi szintjükkel kapcsolatosan felvilágosítást adnak a szülőknek.

 

A dajka nénik az óvodapedagógusok segítői. Az intézmény és a csoportszobák tisztasága, otthonossága nekik köszönhető. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekeket minden nap rend és tisztaság fogadja. Segítenek a szokások kialakításában, a csoportszintű szabályok betartásában.

 

A kisgyermek gondozó- nevelő a bölcsődés gyermekek ellátásáról gondoskodik. A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokat végzi. A szülők tőlük kapnak felvilágosítást a bölcsődés gyermekek napi történéseiről, aktuális fejlettségi szintjéről. Sziráki Henrietta és Bagi Ágnes

 

Csoportjaink a Petőfi úti óvodában:

Napraforgó csoport: Gál Klára óvodapedagógus

Ollé Istvánné (Editke néni) óvodapedagógus

Cseh Ernőné (Évike néni) Dajka néni

 

Maci csoport: Kun Frigyesné (Ildikó néni) óvodapedagógus

Gilszki Brigitta pedagógiai asszisztens

Turucz Istvánné (Rita néni) dajka néni

 

Csiga csoport: Kállai Tiborné (Kati néni) óvodapedagógus

Thallmayerné Rusvai Piroska óvodapedagógus

Túróczi Kálmánné (Teca néni) dajka néni

 

Méhecske csoport: Drávai Istvánné (Mari néni) óvodapedagógus

Gyurácz Mónika óvodapedagógus

Pomázi Istvánné (Ibolya néni) dajka néni

 

Katica csoport: Drávucz Alfonzné (Ibolya néni) óvodapedagógus

Drávuczné Kugyela Lilla pedagógiai asszisztens

Lázár Lajosné (Kati néni) dajka néni

 

Pillangó csoport: Turucz Ferencné (Jucika néni) óvodapedagógus

Fodor Gabriella óvodapedagógus

Czikolai Károlyné (Éva néni) dajka néni

 

Napsugár csoport: Tamási Istvánné (Kati néni) óvodapedagógus

Nagyné Tóth Marianna óvodapedagógus

Magda Lászlóné (Mónika néni) dajka néni

 

Mókus csoport (bölcsődei csoport):

Bagi Ágnes kisgyermek nevelő-gondozó

Sziráki Henrietta kisgyermek nevelő-gondozó

Lázárné Szabó Zsuzsanna dajka néni

 

 

Csoportok a Rákóczi úti óvodában:

Napocska csoport: Császárné Tóth Irén óvodapedagógus

Nagy Ágnes óvodapedagógus

Kiss Márta dajka néni

 

Süni csoport: Vincze Istvánné (Erika néni) óvodapedagógus

Tálas Jánosné (Erzsike néni) óvodapedagógus

Szijártó Istvánné (Olga néni) dajka néni