Az orvosi rendelő akadálymentesítése

Jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése projekt nyitórendezvénye

 

Nyitóünnepség keretén belül hivatalosan is elindult a Jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése projekt.

Jászladány Nagyközség Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül pályázatot nyújtott be „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú felhívásra a Jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése címmel.

A projekt 80 millió forint támogatást nyert el 5%-k önerő biztosítása mellett.

A projekt nyitórendezvényére 2011. június 23-án került sor, ahol a megjelentek részére a település polgármestere Dankó István bemutatta a projektet, a felújítás célját.

 

A beruházás várhatóan 2012. augusztus 15-ig kerül befejezésre.

 

 

Halad az orvosi rendelő felújítása Jászladányban

 

Jászladány Nagyközség Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” tárgyú felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be „Jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése”elnevezéssel. A VÁTI Nonprofit Kft-vel a Támogatási Szerződés 2010.08.13-án került aláírásra, az alábbi költségekkel:

A projekt tervezett összköltsége: 84.210.526,-Ft

A támogatása projekt elszámolható költségének 95%-a, de legfeljebb 80.000.000,-Ft.

A projekt önereje:  4.210.526,-Ft

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel (V Kristály ’95 Kft) 2010. 11.30-án került megkötésre a vállalkozási szerződés.

 

A vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a munkaterület átadására 2010. december 1-én került volna sor, de az építési helyszín megtekintésekor azt tapasztaltuk, hogy a felújításra kerülő épület pinceszintjén betört a talajvíz, mely sem a tervezés idején, sem a korábbi években nem volt tapasztalható, így az Önkormányzat a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem számíthatott előre annak bekövetkezésével. 2010. évben a térséget súlytó rendkívüli belvízhelyzet miatt alakult ki a fenti állapot. A közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját képező kiviteli tervdokumentációban foglaltak alapján az épület fűtő berendezései a pince szintre kerültek, amelynek elhelyezésére és üzemeltetésére csak folyamatos szivattyúzás mellett lett volna lehetőség.

Fentiek miatt a munkaterület munkavégzésre nem volt alkalmas állapotban, ezért az nem került átadásra. A munkaterület átadását szerződő felek határozatlan időre elhalasztották.

Erről 2011. január 7-én a Közreműködő Szervezetet egy egyeztető tárgyalás keretében tájékoztattuk, ahol a műszaki ellenőr is jelen volt.

Fent részletezett okokra tekintettel az Önkormányzat úgy határozott, hogy a pince szintre kerülő fűtő berendezéseket üzembiztonsági szempontból a tetőtérben kell elhelyezi, melynek következtében a kiviteli tervdokumentáció módosítása vált szükségessé, valamint a változtatást a támogató szervezetnek is jóvá kellett hagyni. A kivitelezés megkezdésére (Munkaterület átadására) a módosított kiviteli tervek elkészültéig és a támogató szervezet jóváhagyásáig nem került és nem is kerülhetett sor.

Időközben az épületet használó orvosokkal is egyeztetés történt. Az egyeztetés során az épületben praktizáló fogorvos jelezte, hogy röntgen helyiségre szüksége van. Ezért az Önkormányzat röntgen helyiség biztosításáról döntött. Az amúgy is szükségessé váló kiviteli terv módosítása során a röntgen helység is kialakításra került.

2011.04.22-én az önkormányzat változás bejelentést nyújtott be a VÁTI-hoz a műszaki tartalom változásáról. A változás bejelentéshez csatolva lett a VÁTI-nál készült kooperációs jegyzőkönyv, a Jászberényi építéshatósági megbeszélés jegyzőkönyve, az építéshatóság válaszlevele, a műszaki indoklás tervező általi indoklása, az eredeti költségvetés jelölt, elmaradó tételekkel és az új műszaki tartalom műszaki szükségessége miatt a tételes költségvetés. A VÁTI-tól 2011.május 16-án hiánypótló levelet kaptunk a változás bejelentésünkre, melyre 2011. május 23-án válaszoltunk benyújtva a kért dokumentumokat (a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés hiteles másolata, a kivitelező ajánlati költségvetéséből kimutatott épületgépészeti munkák költségvetése, a közbeszerzésre benyújtott nyertes ajánlattételi költségvetés, nyilatkozat költségkülönbözetről.

 

2011.06.03-án a VÁTI a tervezőtől még kért kiegészítést, azaz a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező eredeti ajánlatában szereplő elmaradó tételek összesítőjét. 2011.06.09-én értesítette önkormányzatunkat a VÁTI, hogy a változás bejelentésünket tudomásul vették.

A tényleges kiviteli munkák ekkor kezdődhettek el.

Kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2011. június 21-én módosítottuk, 2012. augusztus 15-i befejezési határidőre.

A projekt során eddig már elkészült:

A belső bontási munkálatok elkészültek (szolgálati lakás falai kibontásra kerültek, az átalakítandó helyiségek falai kibontásra kerültek, a vetkőző helyiségek teljes elbontása megtörtént). Külső-belső nyílászárókat a kivitelező teljesen elbontotta csak úgy mint az elektromos rendszert, vízvezeték rendszer lefolyó vezeték rendszerét, a központi fűtés rendszert. Továbbá a klíma berendezés és a padlóburkolatok is teljesen elbontásra kerültek.

A nyílásbefalazások elkészültek. Az új belső nyílászárók helyének kialakítása megtörtént. Megtörtént a teljes külső hőszigetelő nyílászáró szerkezetek beépítése is. Készülnek a vakolatjavítások.

Elkészült a liftakna alapozása. Két szinten elkészült a lift gépház falazata. Elkészült az új lefolyórendszer, a menekülő lépcsőrendszer alapkiemelése és ágyazati réteg készítése.

Tánczos Györgyi

Igazgatási osztályvezető

 

 

Közlemény 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által még 2010-ben elindított, Európai Uniós támogatással megvalósuló ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0003 számú, „Jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése” című projekt kivitelezési munkálatai előrehaladott állapotban vannak.

A Jászladány, Petőfi Sándor utca 1. (1506 hrsz.) szám alatt lévő orvosi rendelő épületének felújításával kapcsolatban, az építési terület átadását követően előre nem látható okok miatt kiegészítő építési munkák elvégzése vált szükségessé.

A kiegészítő építési munkák végrehajtása előtt az eredeti tervek szerinti építési, felújítási munkákat nem lehet befejezni. A kiegészítő építési munkák beszerzése érdekében a szükséges közbeszerzési eljárás elindításra került. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos eredményhirdetésre várhatóan 2012. szeptember végéig kerül majd sor.

A felmerült kiegészítő építési munkák miatt a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a V Kristály ’95 Kft. között 2010. november 30-án a projekt kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2012. augusztus 15-ről 2012. november 15-re kellett módosítani, mivel a kiegészítő munkák befejezéséig a V Kristály nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Letölthető dokumentumok:

– Vállalkozási szerződés

– Vállalkozási szerződés 1.sz módosítás

– Vállalkozási szerződés 2.sz módosítás

– SAJTÓKÖZLEMÉNY