Önkormányzati rendeletek 2013

1/2013. (I. 19.) A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

2/2013. (II. 16.) Jászladány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) önkormányzati rendelete módosításáról

3/2013. (II. 16.) A 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2013. (II. 16.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2013. (II. 27.) A 2013. évi költségvetésről

6/2013. (III. 30.) Jászladány nemzeti vagyonáról szóló 15/2012. (VI. 22.) önk. rendelet módosításáról

7/2013. (III. 28.) A képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról és a közszférában tevékenykedők elismeréséről a 20/2009. (VI. 28.) önk. rendelet módosítására

8/2013. (III. 28.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 23/2012. (XII. 13.) önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

9/2013. (III. 30.) Jászladány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önk. rendelet módosítására

10/2013. (IV.27.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

11/2013. (VI.21.) A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

12/2013. (VIII. 28.) A Képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról és a közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI. 28.) önkorm. rendelet módosítása

13/2013. (IX. 14.) A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2013. (IX. 14.) A közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 16/2004.(IV.30.) rendeletének módosításáról

15/2013. (XI. 22.) Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásokról, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII.02.) rendelet módosítása

16/2013. (XI. 22.) A köztemetőkről és a temetkezésről

17/2013. (XI. 22.) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) számú rendelet módosításáról

18/2013. (XII. 20.) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

19/2013. (XII. 20.) A Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2004. (IV 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2013. (XII. 20.) Önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló 16/2005. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2013. (XII. 20.) A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2013. (XII. 20.) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) rendelet módosításáról