Hatályos önkormányzati rendeletek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos Önkormányzati Rendeletei
egységes szerkezetben

  Rendelet száma Rendelet címe
1. 1994. évi 9. sz. (VI. 16.) A ladányi helyi lap bevezetéséről, valamint a hirdetési díjak megállapításáról
2. 11/1998. (VIII. 27.) Jászladány nagyközség mezőőri szolgálatáról
3. 20/2000. (XII. 1.) Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
4. 10/2001. (V. 25.) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
5. 4/2002. (III. 15.) Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról
6. 14/2004. (IV. 3.) A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról
7. 16/2004. (IV. 30.) A közterületek használatáról, vásár- és piactartásról (módosításokkal)
8. 17/2004. (IV. 30.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
9. 23/2004. (VIII. 21.) A regionális hulladékgazdálkodási tervről
10. 2/2005. (I. 28.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól
11. 12/2005. (VII. 01.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
12. 17/2007. (XII. 02.) Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásokról, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól
13. 21/2008. (XII.07.) Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
14. 20/2009. (VI. 28.) A Képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról és a közszférában tevékenykedők elismeréséről
15. 35/2009. (XII. 14.) A helyi iparűzési adóról
16. 5/2011. (III. 31.) Magánszemélyek kommunális adójáról
17. 15/2012. (VI. 22.) Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról
18. 16/2013. (XI. 22.) A köztemetőkről és a temetkezésről
19. 5/2014. (III. 28.) A szociális földprogramról
20. 8/2014. (IV. 30.) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
21. 9/2014. (VI. 14.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
22. 13/2014. (IX. 13.) A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
23. 15/2014. (X. 22.) A Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak tiszteletdíja megállapítására
24. 16/2014. (XI. 28.) A partnerségi egyeztetés szabályairól
25. 5/2015. (II. 23.) A települési támogatásról
26. 6/2015. (II. 23.) A szervezeti és működési szabályzatról
27. 9/2015. (V.4.) Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
28. 13/2015. (VI. 29.) A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról
29. 7/2016. (III. 29.) A talajterhelési díjról
30. 8/2016. (V. 13.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
31. 19/2016. (X. 28.) Az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról
32. 3/2017. (II. 24.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
32.2 15/2017. (VII. 17.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
32.3 16/2017. (IX. 27.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
32.4 23/2017. (XI. 28.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
32.5 2/2018. (II. 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
32.6 12/2018. (V. 28.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
33. 10/2017. (V. 2.) A házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
34. 13/2017. (V. 29.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
35. 20/2017. (X. 13.) A helyi népszavazásról
36. 1/2018. (I. 19.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről
37. 6/2018. (III. 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
37.2 14/2018. (VI. 22.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
37.3 16/2018. (X. 24.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
37.4 1/2019. (II. 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
38. 8/2018. (III. 1.) A településkép védelméről
39. 13/2018. (V. 28.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
40. 3/2019. (III. 4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
40.2 12/2019. (VI. 21.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
40.3 15/2019. (IX. 30.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
40.4 1/2020. (I. 31.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
41. 5/2019. (III. 29.) A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
42. 11/2019. (V. 31.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
43. 14/2019. (VIII. 23.) A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól
44. 17/2019. (X. 22.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
45. 18/2019. (X. 22.) A Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak tiszteletdíja megállapítására
46. 26/2019. (XII. 20.) A szociális földprogramról
47. 2/2020. (II. 28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
47.2 7/2020. (VII. 13.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
47.3 11/2020. (IX. 28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
47.4 1/2021. (I. 28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
48. 4/2020. (IV. 30.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról
49. 6/2020. (VII. 13.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
50. 17/2020. (XI. 27.) A „Ladányi Hírek” című önkormányzati újság díjszabásáról
51. 18/2020. (XI. 27.) Az idegenforgalmi adóról
52. 19/2020. (XII. 10.) A helyi adó rendeleteket érintő önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről
53. 3/2021. (II. 25.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
54. 4/2021. (II. 25.) A képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról