Hatályos önkormányzati rendeletek

9/1994. (VI. 16.) A ladányi helyi lap bevezetéséről, valamint a hirdetési díjak megállapításáról
11/1998. (VIII. 27.) számú rendelet Jászladány nagyközség mezőőri szolgálatáról
20/2000. (XII.1.) számú rendelete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
10/2001. (V. 25.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
4/2002. (III. 15.) számú rendelet Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról
14/2004. (IV. 3.) önkormányzati rendeletet A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról
16/2004. (IV. 30) számú rendelet a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról
17/2004. (IV. 30) számú rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról (Egységes szerkezetbe foglalva)
23/2004. (VIII. 21) számú rendelet a regionális hulladékgazdálkodási tervről
2/2005. (I. 28.) számú rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól
12/2005. (VII. 01.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
17/2007. (XII. 2.) önkormányzati rendeletet Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzat lakások bérletéről
21/2008. (XII.07) számú rendelet Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
20/2009. (VI.28.) számú rendelet a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről
35/2009. (XII. 14.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról
5/2011. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról
16/2013. (XI. 22.) számú rendelet a köztemetőről és a temetkezésről
5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet a szociális földprogramról
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
13/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelet a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
15/2014. (IV. 03.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak tiszteletdíja megállapítására
16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben)
9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról
16/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
19/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
15/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2018. (II. 1.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításról
12/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017. (V. 2.) számú rendelet a a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
20/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
 a helyi népszavazásról
1/2018. (I. 19.) önkormányzati rendelet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
8/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról