Önkormányzati rendeletek 2020

1. 1/2020. (I. 31.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
2. 2/2020. (II. 28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3. 3/2020. (III. 30.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. 4/2020. (IV. 30.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról
5. 5/2020. (IV. 30.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. 6/2020. (VII. 13.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
7. 7/2020. (VII. 13.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
8. 8/2020. (VII. 13.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról szóló 4/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
9. 9/2020. (VII. 13.) A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. 10/2020. (VIII. 17.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. ( I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. 11/2020. (IX. 28.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
12. 12/2020. (X. 30.) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. 12/2020. (X. 30.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. 14/2020. (X. 30.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről
15. 15/2020. (X. 30.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
16. 16/2020. (X. 30.) Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
17. 17/2020. (X. 30.) A „Ladányi Hírek” című önkormányzati újság díjszabásáról
18. 18/2020. (X. 30.) Az idegenforgalmi adóról
19. 19/2020. (XII. 10.) A helyi adó rendeleteket érintő önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről
20. 20/2020. (XII. 17.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról