Ösztöndíj pályázat – EFOP-3.9.2-16-2017-00019

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások
fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett

Ösztöndíj pályázat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP 3.9.2 pályázat keretében az alábbi pályázati feltételekkel:
– magyar állampolgárság
– bejelentett jászladányi lakcím

– közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
– szociálisan hátrányos helyzet
– egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban hallgatói/tanulói jogviszonya tekintetében nem részesül

Előnyt jelent:
– kimagasló tanulmányi eredmény (4,00 felett)

Elnyerhető ösztöndíj összege: 30.000,- Ft/hó
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 7 hónap, 2020. 02. 01 – 2020.08.31-ig. Az összeg folyósítása folyószámlára történik minden hónap 15-ik napjáig.

Pályázat benyújtása:
Kizárólag a pályázati űrlapon, a szükséges mellékletek csatolásával. Kiskorú személy esetén a törvényes képviselője nyújthatja be a pályázatot.

Pályázat kötelező melléklete:
– tanulói/hallgatói jogviszony oktatási intézmény által kitöltött eredeti igazolása
– Az előző év/félév bizonyítványának oktatási intézmény által hitelesített igazolása – jegyzői igazolás a hátrányos helyzetről

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton ajánlott küldeményként a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. címre, illetve
– személyesen a Jászladányi Polgármesteri Hivatal D épületében lehet benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „EFOP-3.9.2 – Ösztöndíjpályázat”

Adatkezelés:
– a pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért

– a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a pályázatot kiíró Jászladány Nagyközségi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az ösztöndíjpályázat bírálatára létrehozott bizottság bírálja el.
Az elbírálás határideje: 2020. január 22., a döntésről 5 napon belül értesítést kap a pályázó, a támogatásban részesített tanulóval/hallgatóval az önkormányzat szerződést köt.

Az ösztöndíj visszavonásra kerül:
– ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik Jászladányról, – megszűnik tanulói/hallgatói jogviszonya

Jászladány, 2019. december 19.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati adatlap letöltése »»»