Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI)

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Tel./fax: 57/454-015

E-mail: nuvi@vnet.hu

 

Bemutatkozás

 

Az intézmény alakulási dátuma: 2000.04.01.

Az Intézmény székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6.

Az Intézmény fenntartó-, és felügyeleti szerve:

Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete.

Működési terület:

Közfeladatai szerint: Jászladány Nagyközség közigazgatási területe.

Vállalkozási tevékenysége szerint: Magyarország területe.

Engedélyezett létszáma: 47 fő.

Az Intézmény besorolása:

Tevékenység jellege szerint: közszolgáltató.

Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közüzem.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó,

mely saját költségvetéssel rendelkezik, éves költségvetése felett önálló gazdálkodási

jogköre és felelőssége van.

Közfeladatai:

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal, intézmények) vagyon működtetésével kapcsolatos fenntartási tevékenységek (karbantartási, javítás, gépjárművek üzemeltetése, teher-, személyszállítás, raktározás, fűtés),

A belterületi csapadékvíz és belvíz elvezető rendszer üzemeltetése, karbantartása,

Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása,

Park, közterület fenntartása,

Önkormányzati belterületi utak, járdák fenntartása, karbantartása,

Piac és vásári tevékenység végzése,

Munkahelyi és egyéb étkeztetés végzése,

Közmunkában részt vevő foglalkoztatottak munkáinak szervezése, a dolgozók munkavégzésének irányítása, felügyelete.

 

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységeként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított pénzeszközök nyújtják.

 

Vállalkozási tevékenység, jellege:

 

A NÜVI alaptevékenységén kívül, szabad kapacitás terhére vállalkozási tevékenységet is végez.

– Települési hulladék begyűjtése, szállítása,

– Épületek bontása, munkaterület előkészítése,

– Helyszíni beton és vasbeton munkák,

– Falazás, vakolás és egyéb kőműves munkák,

– Fém épületszerkezetek szerelése,

– Ácsmunkák, tetőfedések, bádogozások,

– Száraz építés, gipszkarton falak és álmennyezetek készítés,

– Padló és csempeburkolatok készítése,

– Egyedi méretű fa nyílászáró szerkezetek készítése, üvegezés,

– Asztalos és lakatos munkák végzése,

– Festés és mázolási munkák végzése,

– Villanyszerelés, víz-, gáz-, fűtés-, hűtés szerelés,

– Egyéb épületgépészeti szerelések.

 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok:

Foglalkoztatottjaink jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra ( pl. megbízási jogviszony ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Az intézmény vezetői, elérhetőségei:

 

Mb. Intézményvezető:                             Göröcs László                       06/304586480

Gazdasági vezető:                             Cseh Ernőné                   06/302051766

Műszaki csoportvezető:                   Donkó Norbert                      06/307030271

Élelmezésvezető:                               Szűcsné Kiss Anett               06/309051294

Takarítók csoportvezetője:              Rafaelné Nagy Andrea          06/303583077

Közmunkások csoportvezetője:      Tóth Gábor és Borbély Sándor                     06/307386573