Mezőőr munkakör

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX. tv. 23.§-ban az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításairól szóló 2012.évi CXX.tv.-ben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

■ Középiskola/gimnázium, mezőőri végzettség, rendészeti vizsga,
■ mezőőri tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,