Letölthető nyomtatványok

BEVALLÁS A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
 

 

Helyi Iparűzési Adó (HIPA)

HIPA Bejelentkezés, változás bejelentés

 

HIPA bevallás 2017  Főlap

Betétlapok: A B C-D E F G H I J

Kitöltési útmutató

Bevallás HIPA előleg kiegészítésről

Kitöltési útmutató

Bevallás ideiglenes HIPA

Kitöltési útmutató

Magánszemélyek kommunális Adója

Bevallás

Kitöltési útmutató

Gépjárműadó

Bevallás gépjárműadóról

Kitöltési útmutató

Jövedéki adó

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Kitöltési útmutató

Birtokvédelem (ABEV programmal kitölthető nyomtatványok)

Nyomtatvány K01

Nyomtatvány P26

Települési támogatás

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz

Kérelem szemétszállítási díjkedvezményhez

Kérelem rendkívüli eseti támogatáshoz

Kérelem gyermekét egyedül nevelő özvegy települési támogatásához

Kérelem gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz

Kérelem gyógyászati segédeszköz megvásárlásához nyújtható települési támogatáshoz

Kérelem elsőszülött gyermekek születésének települési támogatásához

Kérelem temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatáshoz

Kérelem gyermek gondozásához nyújtott – pénzbeni – települési támogatáshoz

Kérelem gyermekintézményi étkezési térítési díj, tankönyv, illetve tanszerellátás, kollégiumi díj, sport-táborozási vagy versenyeztetési költség természetbeni támogatásához

Kérelem Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos települési támogatáshoz

Kérelem fogyasztási mérőhely – villamos energia fogyasztásmérő szekrény – szabványos kiépítéséhez nyújtható települési támogatáshoz

Nyilatkozat hagyatéki eljárás lefolytatásához

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)