Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

Iskolánkról

A Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola Jászladány település állami fenntartású 8 évfolyamos általános iskolája. A Hősök tere 7. szám alatt működik.
Az iskola tanulólétszáma 400 fő, ebből a gyógypedagógiai tagozaton 39 fő tanul.
350 hátrányos helyzetű tanulónk van, ez az összlétszám 87,5 %-a.

A gyógypedagógiai tagozaton tanuló tanulók kivételével valamennyi tanulócsoport általános tanterv szerint halad, ahol a szabadon felhasználható időkeret terhére Angol, német és orosz nyelvet tanulhatnak a diákok.

Annak ellenére, hogy gyermekeink között igen magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, szaktantárgyi versenyeken, települési programokon rendszeresen részt veszünk.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak, támogatások, intézkedések nyertes közoktatási intézményei közé tartozunk, mely programoknak és támogatásoknak köszönhetően tanulóink mind pedagógiai, mind kulturális és szociális területen megfelelő ellátásban részesülnek. Ilyen ellátások a szakkörök, kirándulások, kulturális és preventív előadások, érdeklődési körnek megfelelő szabadidős foglalkozások, fejlesztő- és felzárkóztató foglalkozások, a szociális kompetenciafejlesztésen alapuló oktatás.
Az intézményünknél több nagy tapasztalattal és szakmai eredményekkel rendelkező pedagógus dolgozik. A felzárkóztatást és tehetséggondozást egyaránt kiemelt feladatnak tekintjük.

A családok közötti anyagi, szociális, kulturális különbségeket nem tudjuk megszüntetni, de felvállaltuk a különböző háttérrel és eltérő adottságokkal rendelkező gyerekek fejlesztését, együttnevelését.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer bevezetését egy kétéves felkészülési időszak előzte meg tantestületünkben. Továbbképzések keretében megismerkedtünk az új tanulásszervezési eljárásokkal, továbbá működő jó gyakorlatokkal az intézményi látogatások során. Nagy tapasztalatot szereztünk az IPR működtetése terén.
Az IPR-ben való részvételünk tette lehetővé, hogy tantermeink korszerű bútorokkal vannak felszerelve, eszközellátottságunk jó.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.
Intézményünk az „Út a középiskolába” alprogramban vesz részt.
A tanuló-mentor párok egész évben folyamatosan dolgoznak. Az egyéni odafigyelés, az egyéni bánásmód nagy segítséget jelent a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink szociokulturális fejlődésében, valamint tanulmányi eredményeik javításában, ill. megtartásában. A program egyik legfontosabb eleme a szülői házzal való rendszeres kapcsolattartás. A szülő a mentortanárral és a tanulóval közösen készíti elő a sikeres továbbtanulást, amely a program elsődleges célja.

2013. szeptembertől valósul meg esélyegyenlőségi pályázatunk is (TÁMOP 3.3.8-12/2), programokra, eszközökre, foglalkozásokra 29.321.563,- forintot nyertünk.

14.000000,- forintot nyertünk a TÁMOP 3.3.14.A12 („Két iskola, egy cél, közös siker”) pályázaton, melyre gyomaendrődi iskolával közösen pályáztunk. A program átfogó célja az, hogy a két településen tanuló gyermekek a bennük levő értékeket felismerjék, egymást elfogadják, ösztönzést kapjanak a felnőttkorban hasznosítható barátságok létrejöttéhez is.

Az intézmény dolgozói nem csak a gyermekek iránt vannak nagy figyelemmel. Számíthatnak mindig egymás segítségére is.

Röviden így lehetne jellemezni az iskolát: „Sok a munka, de jó a hangulat”.

Tóth József igazgató