HÁZIORVOS MUNKAKÖR

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Pályázatot hirdet

Háziorvos munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Petőfi S. u. 1. sz.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a III. sz. felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel. A munkakör vállalkozó háziorvosként vagy közalkalmazotti jogviszonyban is betölthető.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek? Egyetemi végzettség, a 4/2000. évi EüM rendelet szerinti szakképesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) kormányrendelet valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt egyéb feltételek, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónap próbaidő.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri tárgyalni.

Munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Drávucz Katalin polgármester nyújt, a 06-57-453-692 vagy a 06-57-817-951-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezést: háziorvos.
  • Személyesen: Drávucz Katalin polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány Hősök tere 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a háziorvosi munkakör közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozó háziorvosként is betölthető. A pályázat benyújtását követően a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testületi ülésen meghallgatják és döntenek a háziorvos személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításnak jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a háziorvosi munkakör vállalkozó háziorvosként vagy közalkalmazotti jogviszonyban is betölthető. Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.