Elismerések a szolnoki megyeházán

2016. augusztus 20-a alkalmából idén is kitüntette Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzata a térség kiemelkedő munkát végzett szakembereit. Az elismeréseket a szolnoki megyeházán augusztus 18-án tartott ünnepségen adták. A kitüntetettek között jászladányiak is voltak.

Tamási Istvánné
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesült: jászladányi nyugalmazott óvodavezetőnő életpályája, páratlan szakmai tudása alapján.

tamasiistvanne

„Tamási Istvánné 1977 óta, több mint 35 évig dolgozott a jászladányi óvodában, 21 évig vezető óvónőként. Szakmailag jól felkészült, céltudatos, pozitív szemléletű, az innovatív módszerek befogadására alkalmas egyéniség. „A gyermek érdeke mindenek felett” – vallja. A Helyi Nevelési Program kidolgozásán, megvalósításán, majd később a Helyi Pedagógiai Program módosításán és megvalósításán arra törekedett, hogy biztosítsa a gyerekek számára a nyugodt, derűs óvodai légkört, a szabad, örömteli játékot a művészeti élmények átélésével. Az óvodában hagyományt teremtett a jász- és roma kisebbségi kultúra értékeinek megőrzésében. A helyi Integrációs Programhoz kapcsolódva az intézmény Integrációs Terve alapján sokat tett a szociális szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekekért. A Kedves Ház pedagógiáját szem előtt tartva jó kapcsolatot alakított ki a roma szülőkkel. Az óvodai integrációs fejlesztő program megvalósulásának eredményességét mutatja az Ő általa elkészített munkaterv és cselekvési terv célkitűzéseinek teljesülése. Településünk közéletében aktívan tevékenykedik. Az óvoda zavartalan és színvonalasabb működéséhez rendszeresen kutatta a pályázati lehetőségeket és egyéb forrásokat. Sikeresen vett részt a Megyei Közoktatási Közalapítvány és a Megyei Közgyűlés pályázatain. Az Ő kezdeményezésére alakult meg az óvodát támogató „A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány, melynek mai napig kuratóriumi elnöke. „

Tóth Imre
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült: Jászladány település polgárőre, több évtizedes, a közrend és közbiztonság érdekében kifejtett tevékenysége alapján.

tothimre

„Tóth Imre polgárőr, Jászladány szülötte. Polgárőri munkája csaknem 20 évre tekint vissza. 1995 óta polgárőr, egyesületünk tagja jelenleg is. 2002-től több éven keresztül az Egyesület elnöke volt.
Szervezőmunkájának köszönhetően a helyi egyesület megerősödött, eredményeket ér el a polgáraink szubjektív biztonságérzetének növelése terén. Önzetlen munkája nagymértékben hozzásegítette Jászladányt, hogy 2007-ben „Biztonságos település”, majd „Polgárőr település” kitüntető címet kapott nagyközségünk. Az egyesületi munka, folyamatos fejlesztése, országos mozgalmak meghonosítása eredményezte a jászladányi Polgárőrség 2008-ban történő megyei elismerését is.
Tóth Imre nem csak helyi szinten végzett aktív munkát: 2006-tól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja volt, 2009-től elnökhelyettese, ezzel egy időben az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának is tagjává választották.
Szervezőmunkájával, tapasztalatai átadásával segítette azt a sokrétű tevékenységet, melyet ezek a szervezetek fejtenek ki a tagegyesületeik érdekében. Munkáját egy alkalommal a Polgárőr Érdemérem ezüst, három alkalommal arany fokozatú kitüntetésével ismerték el – legutóbb 2012. június 23-án a Jászberényben megrendezett Országos Polgárőr Nap alkalmából. 2016 óta Jásznagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese.”