Egyenlő Bánásmód Hatóság

Tisztelt Polgármesterasszony!

Az állampolgárok jelentős hányadának a bőrszíne vagy az egészségi állapota miatt jelent napi problémát a
megélhetés, a szolgáltatások igénybevétele, az ügyintézés. Mások az életkoruk vagy éppen a szülői (anyai)
szerepükből adódóan érzik úgy, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek, főleg a munkavállalás során. Az élet-
kor, a fogyatékosság, a bőrszín, vagy az anyaság és más egyéb tulajdonsággal összefüggő sérelmek jelentik
a diszkriminációt, azaz a hátrányos megkülönböztetést. A diszkriminációval szembeni jogi fellépés minden
ember számára alapvető emberi jog. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatékony jogi segítséget nyújt a jogér-
vényesítéshez a diszkrimináció sértettjei számára.

Az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózat mindenkinek a lakóhelyéhez közel nyújtja a jogérvényesí-
tés lehetőségét. Jász-Nagykun Szolnok megyében a panaszosok a Megyeházán (cím: Szolnok, Kossuth La-
jos u. 2. szám) kereshetik fel a Hatóságot, ahol az EBH jász-nagykun szolnok megyei referenseként minden
hétfőn 9-13 óra között tartok ügyfélfogadást.

Az állandó szolnoki ügyfélszolgálat mellett minden hónapban egy-egy járásban is van ügyfélfogadásom,
melynek helye és ideje változó.

Csatolt dokumentumok:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szolnoki referensének ügyfélfogadása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatának felhívása