EFOP-2.4.1

Komplex telepprogram Jászladányon II – lakhatási feltételek fejlesztése”

Kedvezményezett neve: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Projekt címe: „Komplex telepprogram Jászladányon II – lakhatási feltételek fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2017-00065

Támogatás összege: 197.500.000,- Ft

Támogatás mértéke:100 %

A projektmegvalósításának befejezése: 2021.12.29.

A projekt célterületének jellemzése: Jászladány területén három szegregátum azonosítható, a legnagyobb szegregátumot választottuk projektünk célterületének, ahol a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 1534 fő él, ebből a 16-54 évesek száma 808 fő. A célterület infrastrukturális feltételeiből kiemelhető, hogy lakásállománya elavult, rossz állapotú, alacsony komfortfokozatú.

A projekt célcsoportját jellemezve elmondhatjuk, hogy elsősorban roma származásúak, generációkon átívelő mélyszegénység, az aktív munkaerő-piacról történő tartós kirekesztettség jellemzi őket. Rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkeznek, elsősorban szociális ellátásokból, vagy közfoglalkoztatásból élnek, lakhatási nehézségeik vannak, alacsony komfortfokozatú, nem saját tulajdonú, illetve rendezetlen tulajdonviszonyú, jelzáloggal terhelt ingatlanokban élnek.

Projektünk célrendszere:

Átfogó célunk Jászladányon, a Dohány utca környéke szegregátumban élő emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése.

Projektünk részcéljai:

Lakhatási körülmények javítása a projekt közvetlen célcsoportja körében a deszegregációs folyamatok elindításával – a szegregátumból való kiköltözés, a lakhatási mobilizáció elősegítésével. Ezt szegregált övezeten kívüli 6 db új szociális bérlakás kialakításával (építésével) valamint szegregált lakókörnyezet peremén 4 szociális bérlakás felújításával, kialakításával érjük el.

A projekt megvalósításával Jászladány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a szegregált élethelyzetek komplex programmal történő felszámolásához.