Díjak, elismerések a 2015.augusztus 20 ünnepén

Jászladány és jászladányiak is a kitüntetettek között.

Augusztus 20-a alkalmából idén is kitüntette Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzata a térség kiemelkedő munkát végzett szakembereit. Az elismeréseket – egy kivétellel – a szolnoki megyeházán augusztus 18-án tartott ünnepségen adta át Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke az érintetteknek. A kitüntetettek között jászladányiak is voltak, és ugyanezen alkalommal Jászladány Nagyközség Önkormányzata is elismerésben részesült: a Megyei Közgyűlés a környezeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Települési Környezetért” díjat adományozott Jászladánynak. A díjjal járó oklevelet Drávucz Katalin polgármester, Lajkó Terézia jegyző és Bertalan László önkormányzati képviselő vette át.

Kalmár István
A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, a hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott id. Kalmár István nyugalmazott jászladányi pedagógus, népművelő – a közművelődés területén végzett kimagasló munkája elismeréseként.

Sziráki Ferencné
A megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat kapta Sziráki Ferencné jászladányi nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár, eredményei, szakmaisága és embersége, kiváló munkája alapján.

Vincze Ferencné
A megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapított Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjat kapott Vincze Ferencné, a Jászapáti „Fehér Akác” Megyei Idősek Otthona igazgatója, a kiemelkedő szakmai munkájáért.