Csapadékvíz elvezetése


A szélsőségesen nagy esőzések még fokozottabban felhívták a figyelmet a csapadékvíz elvezetésének fontosságára.

A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének fontossága a település önkormányzata számára már korábban is egyértelmű volt, hiszen csapadékvíz csatornahálózat bővítésének I. ütemére 2000. évben, II. ütemére 2002. évben pályázott sikeresen.

A csapadékvíz elvezetés III. ütemét – tekintettel a beruházási költségek nagyságrendjére – az Önkormányzat önerőből nem tudta megoldani, ezért 2008-ban az Észak-alföldi Operatív Program keretében „Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések” című kiírásra pályázott, akkor sikertelenül, majd 2009 októberében újra benyújtotta pályázatát. Az ÉAOP-2009-5.1.2/D-2-09-2009-0026 azonosítószámú projekten 299.850.300 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el, mely összeg a projekt elszámolható költségeinek 90 %-a, a projekt összköltsége 333.167.000 Ft.

A Támogató Szervezettel, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel Önkormányzatunk 2010. augusztus 27-én írta alá a Támogatási Szerződést, 2010. november 1-i projektkezdési időponttal.

A 2010-es év csapadékos időjárása jól behatárolta azokat a területeket, ahol a vízelvezetési nehézségek ténylegesen jelentkeznek. 2010 májusában I. fokú belvízvédelmi készültség mellett 3 napon keresztül korábban még nem tapasztalt, nagy mennyiségű csapadék (napi 70-22 mm) hullott Jászladányon, mely a megfelelő vízelvezetési rendszer hiányában levezethetetlenné vált, ezzel katasztrofális helyzetet idézve elő a település lakói számára. A védekezés során nyilvánvalóvá vált, hogy melyek azok a településrészek, területek, amelyek védelmét az extrém időjárási körülményekre tekintettel újra kell gondolni.

A pályázatban elfogadott építési, vízépítési munkák költségének belső átcsoportosítása a műszaki tartalom változtatásának szükségességét indokolta. Az Önkormányzat a BEN-FOR MÉLYÉPTERV Kft-t bízta meg a tenderterv és kiviteli terv készítésével.

A tervezők hidraulikai számításokat végeztek, melyek alapján egyértelművé vált, hogy a korábban elfogadott engedélyes terv gyakran túlméretezett, helyenként alulméretezett (tartalmazott olyan szakaszt, amely harmincszoros túlméretezéssel volt tervezve).

A 2011. április hóban elindított vízjogi létesítési engedély módosítására a jogerős határozatot 2011. szeptember 7-én kapta meg Önkormányzatunk, amely feltétele volt a kivitelezés megkezdésének.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítását az Önkormányzat által megbízott NYÍRBER Kft végezte. A közbeszerzési felhívás a Közbeszerzési Értesítő 84. számában 2011.07.22-én jelent meg KÉ-18131/2011 iktatószámon.

A meghatározott ajánlattételi határidőig (2011. augusztus 05. 10 óra) öt ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyek közül az elbírálás során az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtó Magyar Aszfalt Kft került kiválasztásra. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2011. augusztus 26-án került aláírásra, a munkaterület átadására pedig 2011. szeptember 12-én került sor. A projekt műszaki ellenőrzésével a Bolax Kft. van megbízva. Jelenleg a Rácz Aladár utca, a Fekete Pál utca, a Nagytemető út és a Dósa gödör bevezető szakaszán végez munkálatot a Magyar Aszfalt Kft., mely során mederkotrás, tisztítás, régi csatorna javítása, valamint a teljesen új nyitott és zárt szakaszok építése folyik. A kivitelező, a műszaki ellenőr a tervező és a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője minden héten pénteken a Polgármesteri Hivatalban kooperációs megbeszélést tart, ahol a felmerülő esetleges problémákat együttesen vitatják meg és keresnek rá megoldást. A projektmenedzsment (Föderáció Kft.) tartja a kapcsolatot a Támogató Szervezettel, a szükséges jelentéseket megteszi.

A beruházás várható befejezésére 2011. november 30-án kerül sor.

Tánczos Györgyi

 

Letölthető dokumentumok:

– Vállalkozási szerződés

– Vállalkozási szerződés 1.sz módosítás

– Vállalkozási szerződés 2.sz módosítás

– Vállalkozási szerződés 3.sz módosítás

– Vállalkozási szerződés 3.sz módosítás pénzügyi szakaszolás